ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΥ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Δικηγόροι Αθήνα

αναλυτική παρουσίαση δικηγόρων
όλες οι υπηρεσίες

Ασπρίδη Αναστασία

Το γραφείο έχει έδρα στην οδό Κηφισίας 9 στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, με υποκατάστημα στην οδό Γλάδστωνος 8 στην πλατεία Κάνιγγος.

Το γραφείο μας προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Προσφυγές για ακύρωση διαφόρων διοικητικών πράξεων σε όλα τα Διοικητικά Δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αγωγές κατά Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

EMΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σύσταση εταιρειών, τροποποίηση εταιρικών, γνωμοδοτήσεις επί εταιρικών θεμάτων, διοίκηση εταιρειών, νομιμοποιήσεις εταιρειών, μεταβιβάσεις μετοχών.Διαταγές πληρωμής, δίκαιο διεθνών μεταφορών, πάσης φύσεως εμπορικές διαφορές.

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Διαφορές συνιδιοκτητών, συμβάσεις δανείων, μισθώσεις, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών,αποζημιώσεις.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Διαζύγια, προσβολή- αναγνώριση πατρότητας, διατροφές, δικαστική συμπαράσταση, επιμέλεια τέκνων.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Αποδοχές κληρονομιάς, φορολογία, διαθήκες, κληρονομητήρια.

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Μεταβιβάσεις ακινήτων, προσημειώσεις, αντιπαροχές, εργολαβικές συμβάσεις, σχετικές αγωγές

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Καταγγελία συμβάσεων εργασίας, καταβολή αποζημίωσης, συμβάσεις εργασίας, επιδόματα, υπερωρίες, υποχρεώσεις έναντι επιθεώρησης εργασίας, ακυρώσεις απολύσεων.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Δηλώσεις, προσφυγές, συμβουλευτική συνδρομή επί παντός αντικειμένου.
 
Αναζήτηση Περιοχών
Επαγγελματικές Κατηγορίες

© Δικηγόροι Αθήνα | All rights reserved